Survey™ Project Webform


KAJI SELIDIK PENGGUNAAN SISTEM JOM ZAKAT
 
Bahagian A : Maklumat Pengguna

 
1. 
Jantina 

2. 
Status Pekerjaan  

 

3. 
Umur 

Bahagian B : Soalan Kaji Selidik

 
4. 
Apakah kategori anda sebagai pengguna JomZakat ? 

 

5. 
Kekerapan anda menggunakan Sistem JomZakat dalam setahun. 

6. 
Maklumat yang dipaparkan dalam Sistem JomZakat mudah difahami. 

7. 
Sistem JomZakat memberikan maklumat yang diperlukan dengan cepat dan tepat. 


8. 
Adakah anda pernah membuat bayaran dan semakan penyata di Sistem JomZakat?

9. 
Secara keseluruhan penggunaan sistem JomZakat lebih memudahkan proses bayaran dan semakan penyata zakat. 

10. 
Cadangan penambahbaikan bagi Sistem JomZakat."BERZAKAT MEMBAWA BERKAT"

 
350 TAHUN SERUAN BERZAKAT DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN
(1667M-2017M)
                                   "Barang siapa berbuat bendang atau huma, maka hendalah kerasi suroh keluarkan zakat; seperti benar hisabnya yang di-peroleh-nya itu, suroh keluarkan sa-puloh emas zakat-nya itu. apa-bila tiada mahu mereka itu
                                seperti husab itu, maka hendak-lah kweng kerasi keluar zakat itu, menurut saperti hukum Allah Taala"

(Undang-undang Tembera Dato' Paduka Tuan)