Survey™ Project Webform


KAJI SELIDIK PENGGUNAAN SISTEM JOM ZAKAT
(TEMPOH : 6 MEI 2019 HINGGA 4 JUN 2019)
Survey is closed since 6/4/2019


"BERZAKAT MEMBAWA BERKAT"

 
350 TAHUN SERUAN BERZAKAT DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN
(1667M-2017M)
                                   "Barang siapa berbuat bendang atau huma, maka hendalah kerasi suroh keluarkan zakat; seperti benar hisabnya yang di-peroleh-nya itu, suroh keluarkan sa-puloh emas zakat-nya itu. apa-bila tiada mahu mereka itu
                                seperti husab itu, maka hendak-lah kweng kerasi keluar zakat itu, menurut saperti hukum Allah Taala"

(Undang-undang Tembera Dato' Paduka Tuan)